Poinsettias - For Christmas Season

Poinsettia Imported Imported Poinsettia
in the restroom

Imported Poinsettia
on a dining table

 
Local Poinsettia Size 1
Local Poinsettia Size 2
Local Poinsettia Size 3
Local Poinsettia size 1 with wrapping
Local Poinsettia Size 5
Local Poinsettia Size 4
Top